Loading...

VOLS INTEGRAR ELS CRIBRATGES MASSIUS A LA TEVA EMPRESA?

Deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu o truca’ns al 93 736 11 00


En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD) i qualsevol altra normativa de protecció de dades aplicable, l'informem que les dades personals facilitades formaran part d'una base de dades comuna titularitat de les fundacions, gremis i associacions del grup Cecot (més informació sobre el grup al web www.cecot.org) la finalitat de la qual és el manteniment i desenvolupament de relacions comercials en base al consentiment prestat al Grup Cecot.

L'informem així mateix que les seves dades seran cedides a Serviprein SOCIETAT DE PREVENCIÓ, SL, amb CIF B64171895 (més informació al web www.serviprein.com), amb la finalitat de contacte per la prestació dels serveis objecte de la recollida de dades del present formulari. Igualment l’informem que les seves dades seran comunicades a la seva associació empresarial en cas que hagi informat en el formulari que la seva empresa esta associada a una de les entitats participants.

Les seves dades seran conservades fins que ens demani la supressió. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a través del correu electrònic rgpd@cecot.org.

Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@cecot.org.

Finalment, l'informem que té dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es i retirar el consentiment facilitat en el present formulari de recollida de dades.

Disposa de tota la informació detallada a la nostra política de privacitat www.cecot.org/politicadeprivadesa.